Ανάπτυξη εφαρμογών διαδυκτίου

Εφαρμογές διαδικύου που είτε μπορούν να δουλέψουν ανεξάρτητες (stand alone), είτε αποτελούν λειτουργικά κομμάτια (plugins, modules) άλλων εφαρμογών


Customised εφαρμογές

Πολλές φορές χρειαζόμαστε επιπλέον "εργαλεία" ώστε να κάνουμε ένα site πιο λειτουργικό, ή να εκμεταλευτούμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες που μας παρέχει ή ακόμα να "στήσουμε" μια ανεξάρτητη εφαρμογή. Στη WebDirect έχουμε την πείρα και την γνώση.

Perl, php, MySql, HTML5, Javascript, jQuery, Joomla, Wordpress, Opencart.Modules, plugins, widgets

Δημιουργία ή τροποποίηση components, modules, plugins, widgets για Jommla, Wordpress και Opencart

Συστήματα πληρωμων

Ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών δημοφιλών τραπεζιτικών συστημάτων, όπως Paypal, Eurobank, Alpha, Vivapayments.

 
Copyright © 2024 webdirect.gr - the art of web - All rights reserved.